Privacybeleid

Inleiding

In dit document beschrijft Buurtpost het beleid ten aanzien van het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beheren van uw persoonsgegevens: het Privacy beleid. Dit beleid is van toepassing voor de module zoals deze op website van www.buurtpost.nl wordt aangeboden en de te gebruiken voor diensten waarin gegevens van gebruikers en deelnemers worden gevraagd. Buurtpost is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Dit beleid kan worden aangepast en bijgesteld. Het is raadzaam om het Privacy beleid met enige regelmaat in te zien. De laatst gepubliceerde versie is voor u van toepassing. Door gebruik te maken van de website www.buurtpost.nl stemt u er als gebruiker of deelnemer mee in dat Buurtpost uw gegevens mag verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beheren.

1. Om welke persoonsgegevens gaat het?

U kunt zich zowel als deelnemer of als Buurtposter via de website aanmelden. Buurtpost maakt in beide gevallen een account voor u aan op het moment dat u diensten gaat afnemen of aanbieden. U stemt op dat moment er mee in dat Buurtpost de gegevens verzendt naar een server en opslaat.

2. Hoe gaan we met de persoonsgegevens om?

In het geval van de Buurtposter worden voor het opmaken van het profiel nog extra gegevens gevraagd plus een profielfoto gemaakt. In het laatste geval zullen we per Buurtposter schriftelijk toestemming vragen voor welke doeleinden dit fotomateriaal mag worden gebruikt. De overige gegevens worden pas na toestemming van de Buurtposter geplaatst op de website.

U stemt ermee in als deelnemer en als Buurtposter dat Buurtpost de persoonsgegevens gebruikt voor:

  • het uitvoeren van de service die via Buurtpost wordt aangeboden. Zowel deelnemer als Buurtposter dienen goed met elkaar af te stemmen via mail, telefoon of What’s App en gaan er mee akkoord dat de gegevens die hiervoor beschikbaar zijn gegeven ook mogen worden gebruikt. Enkel en alleen voor het verlenen van de dienst of service. Het is niet toegestaan dat de gegevens die onderling zijn verstrekt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders is afgesproken;
  • het tegengaan van illegale of verboden en criminele activiteiten en om fraude, inbreuk op de beveiliging te voorkomen of op te sporen en te onderzoeken;
  • om contact met u op te nemen, te informeren over de voortgang en om activiteiten te kunnen aankondigen op het gebied van Pr en marketing.

3. Delen van gegevens met derden

Buurtpost kan persoonsgegevens delen met derden zoals in het geval van het voorkomen, opsporing of vervolging van stafbare feiten indien Buurtpost hiertoe verplicht is op grond van wet en regelgeving.

Buurtpost zal de persoonsgegevens van u als deelnemer of Buurtposter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verhuren of verkopen.

4. Toegang, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

U kunt ten alle tijden op uw eigen profiel uw gegevens inzien en bekijken.

Buurtpost kan op verzoek van de Buurtposter of de deelnemer de persoonsgegevens of het persoonlijke verhaal wijzigen. U kunt als deelnemer, klant ook zelf uw gegevens via uw account wijzigen.

5. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Buurtpost zal met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen uw gegevens beveiligen en beschermen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking zoveel mogelijk tegen te gaan.